طراحی راه‌حل‌های مبتنی بر بازی

گیمیفیکیشن برای تغییر رفتار اجتماعی