طراحی راه‌حل‌های مبتنی بر بازی
تکنیک‌های کاربردی و مبتنی بر نوروساینس و گیمیفیکیشن برای زندگی...
1,300,000 تومان
57%
شامل 4 دوره آموزشی: نوروساینس برای زندگی، مربع مثلث دایره،...
410,000 تومان1,300,000 تومان
ترکیب فریم‌ورک گیمیفیکیشن اکتالیسیس با نوروساینس و فرگشت و کاربردهای...
997,000 تومان
23%
آشنایی با طریقه تکامل و فرگشت انسان برای درک تفکر...
410,000 تومان
18%
ارتباط اشکال ابتدایی (Primitive Shapes) با گیمیفیکیشن و اثرات آن...
997,000 تومان
23%
ترکیب علم نوروساینس و فرگشت برای شناخت دقیق از خود...
1,300,000 تومان
24%
چرا در کازینو و بازارهای مالی شکست می‌خوریم؟
1,300,000 تومان
24%